Tepelná čerpadla

Ekologické řešení a úspora při vytápění a ohřevu vody. Touto výhodou to však nekončí.

Přemýšlíte, jaké jsou výhody koupě tepelného čerpadla? Při investici do tepelného čerpadla se kromě úspory za energie a ekologie mnoho z nás nadchne pro její nenáročnost na údržbu, bezpracnost a nezávislost na uhlí a zemním plynu. Průměrně platí, že oproti plynu čerpadlo ušetří 50 % nákladů a oproti elektřině až 75 %. Návratnost investice do tepelného čerpadla se vrací během prvních pěti až deseti let. Životnost tepelných čerpadel je přitom minimálně 15 let. Díky kvalitnímu servisu, správnému zapojení a hlavně vhodnému výběru samotného tepelného čerpadla, se životnost prodlužuje.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelné čerpadlo funguje na principu převodu tepla z venkovních prostor (ze vzduchu, země či vody) dovnitř objektu. Je to cyklicky pracující tepelný stroj, kterým pomocí vhodné změny tlaku média umíme řídit jeho odpařování a kondenzaci. Díky správné technologii práce s párami chladiva dokáže tepelné čerpadlo přenášet energii z místa s nižší teplotou na místo s vyšší teplotou. Celý proces probíhá v uzavřeném okruhu a všechny děje se periodicky opakují. Aktuálně se jedná o jedno z nejefektivnějších řešení pro vytápění.

Výhody tepelných čerpadel

  • šetření cenných přírodních zdrojů
  • možnost fungování jako klimatizace
  • dlouhá životnost
  • vhodné do nových i starších domů
  • možnost připojit k fotovoltaice
  • možnost využít státních dotací Nová Zelená Úspora

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají tepelnou energii ze vzduchu. Šetří náklady na vytápění tím, že předávají tepelnou energii vodě v topném okruhu. Systém vzduch/voda je nejvhodnějším typem pro klimatické podmínky v Česku, kde se obvykle nevyplatí nákladná instalace jiných typů tepelných čerpadel. Tepelnému čerpadlu vzduch/voda stačí pouze prostor k instalaci jeho jednotky, jedná se tedy o jednodušší typ tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla země/voda

Tento typ čerpadla získává tepelnou energii ze země a předává ji topné vodě, čímž výrazně šetří náklady na vytápění. Zisk tepla z půdy probíhá prostřednictvím vrtů nebo plošných kolektorů pod plochou zahrady. Tato tepelná čerpadla patří k nejúčinnějším, jsou vhodná i do oblastí s mrazivým klimatem. Tepelná čerpadla země/voda jsou oblíbená pro svůj tichý chod a stabilní výkon, protože teplota země má i během dlouhé zimy teplotu alespoň 4 °C.

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

tepelných čerpadel vzduch/voda hrají emise hluku a potřeba místa velmi důležitou roli. Oba tyto faktory řeší splitová tepelná čerpadla, jejichž téměř neslyšný provoz spolu s malou potřebou místa ve vnitřní oblasti činí tento typ topných systému žádaným. Splitová tepelná čerpadla mají nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti ve všech bodech provozu. Jsou taktéž připravena pro reverzibilní provoz. Zda jako ryzí topný systém nebo jako zařízení k vytápění a chlazení, tento typ čerpadel je vhodný pro novostavbu i modernizaci.

Tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody

Proč nezužitkovat teplý vzduch proudící v místnosti? Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody využívají již stávající tepelnou energii z okolí k ohřevu teplé vody. Hodí se i pro provoz se solárním zařízeníma díky tomuto spojení lze zajistit optimální spotřebu elektřiny vlastní výroby z fotovoltaického zařízení. Tato čerpadla lze taktéž spojit se stávajícím systémem pro rozdělování vzduchu. Díky možnosti vysokých kapacit se nepoužívají pouze pro obytné prostory, lze jimi vytápět i prostorné objekty bez vysokých účtů za energie.

Nezávazná poptávka zdarma